Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Met de innovatieve SuperSpetters zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) leren kinderen op een leuke manier goed zwemmen. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijk contact, zowel met de ouders als met het kind.
Met SuperSpetters leren kinderen vanaf 4 of 5 jaar zwemmen in klein groepjes van maximaal 8 personen. Deze zwemlessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers, die in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters

  • Voor kinderen vanaf 5 jaar
  • Groepjes van maximaal 8 kinderen
  • Gediplomeerde lesgevers
  • De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
  • Survivalelementen en fun
  • Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
  • Geen gebruik van drijfpakjes of andere drijfmiddelen
  • Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
  • Beloningsmomenten met stickers
  • Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materiaal

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden. Bij inschrijving ontvangt u een basispakket. Hierin zit o.a. een zwembril en badmuts. De zoomers (kleine flippers) worden tijdens de lessen beschikbaar gesteld door ESCA.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater orientatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van ” SuperSpetters”  zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Dit zal worden gedaan door de badleider. Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.