Aanvulling Corona en controle toegang voor 18 jaar en ouder.


Arnhem, 15 november 2021.


Vernieuwde maatregelen vanuit de overheid!

Sinds zaterdag 6 november gelden er zoals eerder aangekondigd strengere coronamaatregelen.
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 12 november is daar voor het zwemmen een
nieuwe maatregel bijgekomen die betrekking heeft op zowel de wedstrijdsport als het leszwemmen.


We vinden deze maatregelen zeker spijtig maar we zullen ons eraan moeten committeren en hopen dat er geen leden zich buitengesloten zullen voelen.


Wat zijn de regels?
Basisregels:
• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al gevaccineerd bent.
• Bent u positief getest? En hebt u dus corona? Blijf dan thuis. En blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al gevaccineerd zijn.
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger.
• Geef andere mensen geen hand.
• Was vaak en goed uw handen.
• Hoest en nies in uw elle boog.
• Zorg voor frisse lucht in huis.


Sport-gerelateerde regels:
Gaat u sporten, binnen of buiten? Laat uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart zien. Bijvoorbeeld:
• in de sportschool
• bij sportlessen, zoals voetbal en zwemmen
• in sportkantines
• op sportvelden
Dit geldt voor sporters en publiek. Van 18 jaar en ouder.

Laatste wijzigingen

Zwembad gerelateerde regels:
(bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-ensport/sport)

Vanaf heden moeten we bij elke volwassen sporter en bezoeker nog steeds de QR-code en het ID-bewijs controleren voordat je het gebouw in mag. Echter mogen de ouders/begeleiders niet meer plaats nemen op de tribune.
Ouders/begeleiders moeten dan wachten buiten de zwem accommodatie of in de kantine.
We hebben het dringende verzoek bij de zwembaden neergelegd om de kantines toegankelijk te maken voor wachtende ouders/begeleiders.


Heb je geen QR-code, dan mogen we je het gebouw niet in laten. Heeft je zoon of dochter wel begeleiding nodig, bijvoorbeeld bij het omkleden, dan vragen we je om hier zelf een oplossing voor te zoeken. Je kunt jezelf bijvoorbeeld gratis laten testen of een andere ouder vragen je kind mee naar binnen te nemen. We vinden het belangrijk dat je kind veilig leert zwemmen en hopen dat je een oplossing vindt.


Voor vrijwilligers en trainers blijft de ontheffing van kracht en daarom zullen deze mensen vrijgesteld zijn van deze QR-controle.Voor de duidelijkheid:
Vrijwilligers en trainers zijn vrijgesteld van de QR-controle. Alle andere sporters, ouders of bezoekers van 18 jaar en ouder zullen gecontroleerd worden op een geldige QR-code.

We betreuren deze tussentijdse wijziging in de regels en ondanks dat de rijksoverheid hier onduidelijk in is, zullen wij ons moeten conformeren aan de regels die gelden vanuit de Zwembranche te vinden op: https://water-vrij.nl/wp-content/uploads/2020/05/Protocol-Verantwoord-Zwemmen-versie-8.0-06-11-2021-17u.pdf


Voorkom onplezierige situaties bij de controle
De controles worden gedaan naar aanleiding van de vernieuwde overheidsmaatregelen. Het is dus verplicht deze controle uit te voeren. Het heeft dus geen zin, en het is ook niet wenselijk om in discussie te gaan met degene die moet controleren. Niemand kiest ervoor om deze controle vrijwillig uit te voeren. De controle bestaat uit het scannen van de QR-code en de controle van het bijbehorende identiteitsbewijs, zorg dus dat deze in orde zijn. Eventuele boetes tijdens controles zijn voor rekening van de vereniging.
Wordt je gevraagd om de QR-code en ben je nog geen 18? Laat dan even je identiteitsbewijs zien.
Het is namelijk niet altijd duidelijk of iemand jonger is dan 18 jaar.


Blijf gezond en let een beetje op elkaar!
Door ons allemaal aan deze regels te houden kunnen we hopelijk voorkomen dat wederom de zwembaden gesloten worden. Wees dus extra alert en blijf gezond en let een beetje op elkaar.


We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u daarvan op de hoogte houden. Voor vragen kunt u mailen naar


info@esca-zwemmen.nl.


Namens het bestuur wensen wij jullie heel veel zwemplezier toe


Namens het bestuur
Maurice Uytdewilligen
Voorzitter ESCA-Zwemmen