Guppy & Puppy Zwemmen

Voor de allerkleinsten vanaf 3 jaar zijn er Guppy & Puppy lessen. Bij Puppy & Guppy zwemmen gaan alle oefeningen samen met papa, mama, oma, opa of een ander familielid (min. leeftijd begeleider 16jr.). Samen  spetteren en spatten, springen, kopje onder gaan, drijven en draaien! Op de kant klauteren of op een vlot. Je leert het allemaal. Deze lessen worden in eerste instantie alleen gegeven op de zaterdagochtend in zwembad “De Grote Koppel” te Arnhem.

guppyzwemmen001Guppy zwemmen

Guppy zwemmen is bedoeld voor de hele kleintjes (Vanaf 3 jaar), samen met papa en mama. Aan het  echte ‘leren zwemmen’ (het Zwem-ABC) zijn ze nog niet toe. Maar toch… ter voorbereiding op dat ‘leren zwemmen’ is  al heel veel mogelijk. De totale leerlijn bestaat uit Guppy zwemmen (3 certificaat onderdelen), Puppy zwemmen (3 certificaat onderdelen) dat een opstap is naar instructie zwemmen van het Zwem-ABC.

Het gebeurt allemaal samen met papa of mama. Stap voor stap worden de kleintjes met oefeningen en spelletjes vertrouwd gemaakt met het water. Het in het water zijn, is al een hele belevenis. Er vrij mee om kunnen gaan, is een volgende stap. Spetteren en spatteren, kopje onder en kijken onder water horen erbij. En dan drijven op borst en rug, draaien en buitelen. Je vrij kunnen bewegen. Springen/vallen van de kant in het water en klauteren vanuit het water op de kant of op een vlot. Dat is Guppy zwemmen!

design-plaatjes-guppy-1Guppy 1
Wat houdt Guppy 1 in?
Te water
Samen met papa of mama onder de douche. Helemaal nat worden. Zittend, met hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen. Hoeft niet kopje onder.
Onder water
Samen met papa of mama, helemaal naar de bodem van het bad, in minimaal 1 meter diep water. Dat doen we in totaal drie keer.
Drijven
Met hulp van papa of mama drie keer 10 seconden drijven op borst (gezicht hoeft niet in het water) en/of rug.
Voortbewegingsvormen
Met hulp van papa of mama (handen onder de oksels) loopbewegingen maken in minimaal 1 meter diep water.
Draaien
Op de borst met ondersteuning, samen met papa of mama, drie grote rondjes draaien.

design-plaatjes-guppy-2Guppy 2
Wat houdt Guppy 2 in?
Te water
Zittend, met hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen. Helemaal kopje onder gaan.
Onder water
Samen met papa of mama helemaal naar de bodem van het bad in minimaal 1 meter diep water. Helemaal beneden even loslaten, weer vastpakken en boven komen. Dat doen we in totaal drie keer.
Drijven
Met hulp van papa of mama, drie keer 10 seconden drijven op borst (gezicht hoeft niet in het water, mag wel) en rug.
Voortbewegingsvormen
Met hulp van papa of mama (hangend op de onderarmen), loopbewegingen maken en vooruit en achteruit verplaatsen.
Survival
Met hulp van papa of mama, op verschillende manieren, op de kant of een vlot klimmen.
Draaien
Samen met papa of mama, drie keer van borst naar rug en van rug naar borst draaien (breedte-as, van horizontaal naar horizontaal).

design-plaatjes-guppy-3Guppy 3
Wat houdt Guppy 3 in?
Te water
Zittend of staand, alleen of met een beetje hulp van papa of mama, van de badrand in het water vallen of springen, kopje onder. Met een t-shirt aan.
Onder water
Samen met papa of mama, helemaal naar de bodem van het bad, in minimaal 1 meter diep water, beneden loslaten, Guppy maakt zelf (minimaal 3 seconden) trapbewegingen, vastpakken en samen weer boven komen. Dat doen we in totaal drie keer.
Drijven
Met hulp van papa of mama, drie keer drijven, heel even helemaal los, op borst en/of rug.
Voortbewegingsvormen
Zelfstandig, over een afstand van minimaal 1 meter, voorwaarts naar papa of mama voortbewegen.
Survival
Te water gaan met een t-shirt aan. Zonder hulp van papa of mama, met een t-shirt aan, op verschillende manieren, op de kant klimmen.
Draaien
Samen met papa of mama, drie keer van borst naar rug en van rug naar borst (lengte-as, van horizontaal naar horizontaal).

Puppy zwemmen

Het Puppyzwemmen (Vanaf 4 jaar) staat aan de basis van het leren zwemmen voor het Zwem-ABC. In het begin wordt aandacht besteed aan het o.a. (verder) watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren lopen in het water, spetteren, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.
Pdesign-plaatjes-puppy-1uppy 1
Wat houdt Puppy 1 in?
– onder de douche, rechtop staan, ogen open
– enkele meters voorwaarts en achterwaarts door het water lopen (zonder hulp, in minimaal heupdiep water)
– vallen en opstaan over ongeveer 5 meter (in minimaal heupdiep water
– neem een hap water en spuug het als een fontein weer uit
– drijven op de rug, met een t-shirt (lucht eronder)
– enkele meters langs goot, stang of scheidingslijn verplaatsen (voeten mogen de bodem niet raken)
– over enkele meters aan de oppervlakte een ballon vooruit blazen
design-plaatjes-puppy-2Puppy 2
Wat houdt Puppy 2 in?
– zittend vanaf de kant of vanaf een vlot in het water vallen
– over enkele meters vallen en opstaan, waarbij het hoofd onder water gaat (dolfijnen)
– (uit)drijven op de buik (zonder hulp en met hoofd in het water)
– (uit)drijven op de rug (zonder hulp)
– iets van de bodem pakken (heupdiep water)
– uit het water klimmen via de kant of een vlot
– bellen blazen aan de oppervlakte en onder water

design-plaatjes-puppy-3Puppy 3
Wat houdt Puppy 3 in?
– vanaf de kant of vanaf een vlot zelfstandig in het water springen
– een paar tellen op de bodem zitten of liggen (heupdiep water)
– onder een drijvend voorwerp doorgaan (lijn, stok of hoepel)
– 2 meter zelfstandig voortbewegen op de buik (hoofd in het water)
– drijven en dan zonder hulp draaien van buik naar rug en van rug naar buik
– 10 seconden rechtopstaand drijven in het water waar je net niet meer kan staan
– 20 seconden drijven waarbij een ballon wordt vastgehouden

Aanmelden

Aanmelden kan via onze wachtlijstformulier.