TRAININGSREGELS

Om de trainingen goed te laten verlopen zij de volgende regels afgesproken:

 • In het zwembad loop (dus niet rennen) je altijd op slippers of schoenen (waarmee niet buiten gelopen wordt i.v.m. hygiëne). 
 • Je bent op tijd aanwezig zodat je zonder vertraging direct aan de training kan beginnen. Denk hierbij aan: WC al bezocht, drank in je bidon, opbouw van het zwembad, indraaien. 
 • Alle zwemmers helpen met het op- en afbouwen van het zwembad. 
 • Tijdens de training wordt er getraind en is er geen ruimte om uitgebreid te praten. Je zit hier andere zwemmers mee in de weg. 
 • Blessures worden voor de training bij je trainer kenbaar gemaakt. 
 • Wanneer je tijdens de training een opdracht niet uit kan voeren, ga je uit het water om andere zwemmers niet in de weg te zitten. 
 • Tijdens de training hoef je niet naar de wc, dit heb je vóór de training al gedaan. 

TRAININGSMATERIAAL

Alle materialen die we tijdens de trainingen gebruiken dienen zelf aangeschaft te worden door de zwemmers. De meest gebruikte materialen zijn: 

 • (strakke) Zwembroek / badpak 
 • Zwembrilletje 
 • Badmuts (zeker voor de dames) 
 • Handdoek 
 • Badslippers 
 • Bidon met water / sportdrank 
 • Plankje 
 • Pull-Buoy 
 • Paddles * 
 • Zoomers * 
 • Snorkel * 

*In overleg met trainer 

De meeste materialen kunnen bij de lokale sportwinkel worden gekocht. Voor de wat specialistischere items adviseren wij dit online aan te schaffen via bijvoorbeeld www.sportemotion.com of www.robsport.nl . 

GEDRAGSREGELS

Zwemmen is een leuke sport en dat willen we leuk houden. Om het met elkaar leuk te houden is het goed om een aantal afspraken met elkaar te maken. Hoe gaan we met elkaar om, hoe gedraag je je tijdens een wedstrijd of training?

Heel normale omgangsvormen die toch goed zijn om aan elkaar kenbaar te maken.

Van de zwemmers wordt verwacht dat zij de aanwijzingen van de trainers c.q. hulptrainers opvolgen. Trainingsschema’s, tijdens wedstrijden, etc. Tevens wordt verwacht dat de zwemmers zich goed inzetten tijdens de training en wedstrijden. Constant blijven kletsen en daarmee anderen hinderen, werkt demotiverend voor degenen die zich wel optimaal inzetten. Voor een gezellig onderonsje is voor en na de training alle tijd, tijdens de training wordt gewerkt aan het verbeteren van de techniek en conditie. In principe kom je naar iedere training. Uiteraard kan het zijn dat je een keer niet kan, je bent ziek, je bent op vakantie etc. Dan meld je je – minimaal 1,5 uur van tevoren – af bij de trainer via de desbetreffende weg.

Goed met elkaar omgaan, sociaal gewenst gedrag; iets wat wij als club zeer belangrijk vinden. Je laat een ander in zijn waarde, je houdt rekening met een ander en je vormt met elkaar een team!

Ongewenst gedrag (bijv. pesten) worden niet getolereerd. Dergelijk gedrag wordt bespreekbaar gemaakt met de betrokkenen. Als je het gevoel hebt dat je onheus bejegend bent kun je dat met de trainer of één van de andere trainers bespreekbaar maken.

Veiligheid

Alle kader- en bestuursleden zijn in het bezit van een geldige VOG verklaring (Verklaring Omtrent Gedrag). Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Een ieder krijgt in ieder geval een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. 

Veiligheidscoördinator

ESCA Zwemmen heeft een veiligheidscoördinator. Deze veiligheidscoördinator borgt onder andere de aanwezigheid van voldoende opgeleid en gediplomeerd kader, het verkrijgen van VOG`s, de herhalingscursussen BHV en EHBO, deelnames aan de zwemtesten voor kaderleden, en organiseert bijeenkomsten voor kaderleden in het kader van fysieke en sociale veiligheid. Deze coördinator is volledig gescreend door het ministerie van veiligheid. 

De veiligheidscoördinator binnen ESCA is Patrick Aarnoudse en is bereikbaar middels de mail: veiligheidscoordinator@esca-zwemmen.nl 

Vertrouwenspersoon

Als in het zwembad iets vervelends gebeurt, kan het lastig zijn dit zelf op te lossen. Bijvoorbeeld bij pesterijen of een langdurige ruzie. Ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Meestal kun je dit goed bespreken met de trainer of het bestuur. Maar soms is die stap te groot. Dan kan onze vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen. De vertrouwenspersoon zal het verhaal aanhoren, en bespreekt samen of er iets moet worden ondernomen en wat de mogelijkheden zijn. Binnen de wedstrijdzwem afdeling van ESCA – Zwemmen vervult Esther Landman deze functie. 

De commissie van vertrouwenspersonen is bereikbaar middels de mail: vcp@esca-zwemmen.nl 

Van je trainer mag je verwachten dat hij/zij ook vorm en inhoud geeft aan het hiervoor beschreven gedrag. De trainer heeft in deze ook een voorbeeldfunctie. Je trainer is de aangewezen persoon om problemen of opmerkingen te bespreken ten aanzien van het zwemmen/trainen. We vinden het belangrijk dat dergelijke zaken bespreekbaar zijn en ook bespreekbaar blijven. Ondanks dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, is het belangrijk dat we wel met elkaar blijven praten.

Mochten ouders vragen of opmerkingen hebben dan kunnen ze natuurlijk ook altijd terecht bij de trainers of de WZC (Wedstrijdzwemcommissie). De gegevens van de leden vind je op de internetsite Contact wedstrijdzwemmen – ESCA-Zwemmen

We hopen dat jullie je in blijven zetten voor een gezellige en goede zwemvereniging en dat deze gedragsregels daarbij een hulpmiddel zijn om het zo te houden.