Betreft: Update Corona ontwikkelingen voor Esca-Zwemmen

Arnhem, 12 maart 2020.

Beste leden van ESCA-Zwemmen,

Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord, gelden in Nederland vanaf vandaag, donderdag 12 maart 2020, nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben de maatregelen vanmiddag toegelicht tijdens een persconferentie. De nieuwe maatregelen zijn te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid- 19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

De berichtgeving vanuit de zwembond (de KNZB) op deze maatregelen luidt:

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM be- sloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigings- activiteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Bron:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/update_coronavirus_en_activiteiten_knzb/

De berichtgeving vanuit de gemeente Arnhem en het sportbedrijf op deze maatregelen luidt:

De uitbraak van het coronavirus in Nederland betekent dat ook Sportbedrijf Arnhem maatregelen treft om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij volgen hierbij de centrale berichtgeving en richtlijnen van de gemeente Arnhem en het RIVM. De meest actuele situatie en de gevolgen lees je hier.

Update 12 maart 2020
Sportaccommodaties
Alle sportaccommodaties van Sportbedrijf Arnhem zijn gesloten van vrijdag 13 maart tot en met 31 maart.
Bron: https://www.sportinarnhem.nl/gezonde-leefstijl/blog/coronavirus-en-sportaccommodaties-in- arnhem/

Update Corona ontwikkelingen ESCA-Zwemmen 12 maart 2020

Wat betekent dit voor de leden van Esca-Zwemmen?

Alle activiteiten van de vereniging, zoals het leszwemmen en trainingen en wedstrijden komen in ieder geval tot en met 31 maart aanstaande te vervallen.
Het bestuur van ESCA-Zwemmen heeft daarom besloten om de leden te compenseren wat betreft de contributie. De contributie van ESCA-Zwemmen bestaat voor een deel uit vaste kosten (zoals bijv. de bondscontributie) en een deel uit variabele kosten (zoals bijv. de bad-huur). Nu een deel van de bad-huur deze maand zal gaan wegvallen hebben we als bestuur van ESCA-Zwemmen besloten om slechts 2/3 deel van de gebruikelijke maandcontributie te incasseren voor deze maand.

Het Groene ESCA hart

Diverse leden hebben aangegeven dit een overmachtssituatie te vinden voor de vereniging en toch genegen zijn om de gehele contributie te willen voldoen. Hoort u ook bij deze groep leden die ESCA een warm hart toedragen dan nodigen wij u van harte uit om zelf het verschil tussen uw maandcontributie en het door ons geïncasseerde bedrag vrijwillig over te maken naar het reke- ningnummer van ESCA Zwemmen te weten: NL 19 RABO 0341419052 t.n.v. ESCA-Zwemmen onder vermelding “Groen hart”. De vereniging is u dankbaar.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan zullen wij u daarover op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur Maurice Uytdewilligen Voorzitter Esca-Zwemmen

Update Corona ontwikkelingen voor Esca-Zwemmen