Vrijwilligers

Onze gehele vereniging draait op vrijwilligers. Mensen die zich onbaatzuchtig voor de vereniging en uw kind inzetten. Met veel voldoening!

Mocht u tijdens een wedstrijd op de tribune zitten maar liever een handje uitsteken tijdens zo’n evenement of heeft u wellicht andere kwaliteiten die ten bate van de club zouden kunnen komen dan horen wij dat uiteraard graag. Bent u bijvoorbeeld fysiotherapeut, arts, accountant, webdesigner of anderzijds en vindt u het leuk om u bij tijd en wijle in te zetten voor de vereniging: laat het ons weten! Spreek ons gerust aan! Vele handen maken licht werk!

Officials

Wellicht heeft u al een keer een zwemwedsstrijd meegemaakt. Het is u toen vast opgevallen dat er zeer veel mensen in “witte pakken” rondlopen.
Dit zijn de officials, bestaande uit tijdwaarnemers, keerpuntcommissarissen, kamprechters, een starter, een scheidrechter en de juryleden. Zonder deze vrijwilligers is een wedstrijd niet mogelijk. Bij elke wedstrijd dient iedere vereniging meerdere officials aan te leveren zodat de zwemmers mee kunnen doen. Lijkt u het leuk om tijdens de wedstrijden de functie als official uit te oefenen, meldt u dan aan bij een van de leden van WZC of de trainer. De cursus wordt volledig verzorgd door de KNZB en vergoed door ESCA. Het kost u dus alleen een paar avonden vrije tijd.

De cursus bestaat uit 4 lesavonden van ongeveer 2 uur en een kwartier, een mondeling examen en de mogelijkheid voor een eventueel herexamen.

Bron: KNZB

Voor meer informatie stuur een mail naar: info-wz@esca-zwemmen.nl