Uitschrijven

Graag willen we u danken voor de tijd dat u lid bent geweest van onze vereniging Esca-Zwemmen. Uiteraard vinden we het jammer dat u onze vereniging gaat verlaten maar hopen u wellicht in de toekomst weer terug te mogen verwelkomen.

Om uit te schrijven dient u het onderstaande formulier in te vullen óf u kunt aan de (tafel)administratie een uitschrijfformulier vragen.

Let op: Uitschrijven kan alléén via de website of via het uitschrijfformulier. Telefonische, mondelinge opzeggingen of opzeggingen per e-mail kunnen niet verwerkt worden.

Persoonsgegevens:
Roepnaam Achternaam
Voorletters Lidnummer
Geslacht ManVrouw Geboortedatum (jaar-maand-dag)
Contact gegevens:
Adres Huisnummer
Postcode Woonplaats
Telefoon (vast) Telefoon (mobiel)
E-mail
Afmelden voor:
Recreatief Elementair ZwemmenWedstrijd ZwemmenWaterpolo Kies hier de afdeling(en) waarvoor je je af wilt melden.
Afmelden per:
Afmelden kan met inachtname van opzegtermijn van één maand. Esca incasseert de contributie achteraf en het kan dus betekenen dat na de opzegging nog twee keer contributie geïnd wordt.
Reden van afmelding:

Neem onderstaande tekst over ter controle (hoofdlettergevoelig en zonder aanhalingstekens):