Bij Esca heeft elk lesmoment en lokatie een badleider. Deze badleider is het aanspreekpunt voor de ouders, de kinderen en de kaderleden in geval van vragen. De badleider is aanwezig in het zwembad en kan desgewenst dagelijks op werkdagen telefonisch worden benaderd.

Hieronder staan de badleiders genoemd:

Badleiders
Dag Lokatie Naam
Woensdag De Grote Koppel Marijke Wesselo
Zaterdag De Grote Koppel Patrick Aarnoudse / Damian Kramer (Assistent badleider)
Zaterdag Valkenhuizen Marijke Wesselo