Leren zwemmen is in ons waterrijke land van levensbelang. Wij wonen niet alleen in de buurt van water, maar we zoeken het water ook graag op. Daarom is het een must dat kinderen al op jonge leeftijd leren zwemmen. Met de innovatieve SuperSpetters zwemlesmethode van de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) leren kinderen op een leuke manier goed zwemmen. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijk contact, zowel met de ouders als met het kind.

Met SuperSpetters leren kinderen vanaf 4 of 5 jaar zwemmen in klein groepjes van maximaal 6 personen. Deze zwemlessen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers, die in het bezit zijn van een verklaring omtrent gedrag (VOG).

De belangrijkste voordelen van SuperSpetters

  • Voor kinderen vanaf 5 jaar
  • Badje 1 (start) Groepjes van maximaal 6 kinderen
  • Gediplomeerde lesgevers
  • De borstcrawl en rugcrawl als uitgangspunt
  • Survivalelementen en fun
  • Gebruik van een badmuts, zwembril en flippers
  • Geen gebruik van drijfpankjes of andere drijfmiddelen
  • Een eigen zwemboek om voortgang te volgen
  • Beloningsmomenten met stickers
  • Regelmatige communicatie met de ouders over vorderingen van het kind

Opbouw zwemlestraject

In de eerste fase van de zwemles raken kinderen gewend aan het water. Na deze fase staan de borstcrawl en rugcrawl centraal. Dit zijn voor veel kinderen natuurlijke zwemslagen, die daardoor makkelijker aan te leren zijn. Later in het traject leren de kinderen de enkelvoudige rugslag en de schoolslag. Verschillende survivalelementen, bijvoorbeeld de HELP-houding, hurksprong en draai lengte as worden al in een vroege fase aangeleerd. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen niet alleen goed leren zwemmen, maar dat ze zich ook kunnen redden in het water tijdens onverwachte situaties.

Gebruik materiaal

Tijdens de zwemlessen maken kinderen gebruik van een badmuts, zwembril en zoomers (kleine flippers). Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op het oefenen van de zwemslagen en leren ze sneller zwemmen. De ervaring leert dat kinderen het zwemmen met deze materialen erg leuk vinden. Bij inschrijving ontvangt u een basispakket. Hierin zit o.a. een zwembril en badmuts. De zoomers (kleine flippers) worden tijdens de lessen beschikbaar gesteld door ESCA.

De zoomers zorgen voor goede krachtige crawlbenen. De zwembril wordt alleen gebruikt bij oefeningen waarbij de zwemslagen worden aangeleerd of verbeterd. Alle vaardigheden waarbij onderwater orientatie en survival centraal staan worden zonder zwembril uitgevoerd. Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen zelf ervaren wat het water met hen doet, werken we niet met drijfmiddelen maar wel met hulpmiddelen.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van ” SuperSpetters”  zwemles is de communicatie met ouders en het kind. Voor de start van de zwemlessen worden ouders goed geïnformeerd over het zwemlestraject en ouders worden middels voortgangsgesprekken gedurende de zwemlessen op de hoogte gehouden van de voortgang. Dit zal worden gedaan door de badleider. Kinderen ontvangen bij aanvang van het zwemlestraject een persoonlijk zwemboek. In dit zwemboek zitten leuke zwemlesverhalen voor de kinderen, kunnen beloningsstickers worden geplakt en staat handige informatie voor de ouders.

Kwaliteitstoetsing

SuperSpetters draait inmiddels een paar jaar. In 2013 begonnen met een paar pilots en sinds 2014 zijn de eerste echte groepen gestart. Inmiddels hebben we ruim 70 zwemlocaties die volgens de methode van SuperSpetters zwemles geven.

Om de kwaliteit van SuperSpetters te waarborgen, zijn we onlangs een samenwerking aangegaan met Kiwa (een onafhankelijke Certificerende Instelling). Met hen zijn we een Keurmerk SuperSpetters aan het ontwikkelen, waarbij de KNZB én lokale aanbieders getoetst gaan worden op kwaliteit.

Wat betekent dit voor u als ouder?

De KNZB vindt de kwaliteit van de zwemles erg belangrijk. Om te zorgen dat de methode op de juiste wijze wordt gegeven en nagestreefd binnen iedere zwemlesorganisatie, wordt iedere organisatie jaarlijks getoetst.

Een keer per jaar komt er een Controleur SuperSpetters bij de zwemles organisatie op bezoek om de zwemlessen te bekijken. De Controleur zal middels een checklist bekijken of de richtlijnen en kernwaarden van SuperSpetters worden nageleefd.

Indien de organisatie een voldoende scoort worden de zwemlessen geheel volgens de methode van de KNZB gegeven. De organisatie behoudt de licentierechten om volgens de methode van SuperSpetters zwemles te geven voor 1 jaar.

Op welke thema’s wordt de organisatie getoetst? 

1. Communicatie met de ouders
2. Lessen (inhoudelijk en werken volgens de richtlijnen van de methode)
3. Lesgevers (bevoegdheid + VOG)
4. Groepsgrootte
5. Materialen (werken met..)
Inschrijven