Onderzoeksrapport Commissie De Vries
Op 11 december is het onderzoeksrapport van de Commissie De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport gepubliceerd. Het rapport is hier te lezen. De commissie heeft hierover een persbericht naar buiten gebracht en ook de KNZB heeft een eerste reactie op het rapport gepubliceerd. 

ESCA schaart zich achter de mening en aanbevelingen van de KNZB en zal zich in de komende tijd beraden over verdere stappen om het beleid met betrekking tot dit onderwerp aan te scherpen. Mocht het rapport of berichten hieromtrent aanleiding zijn om melding betreffende seksuele intimidatie en/of misbruik te maken, dan zal het bestuur hiervoor uiteraard beschikbaar zijn.


veilig gevoel esca

Als uzelf of uw kinderen zwemmen bij een zwemvereniging wilt u natuurlijk dat men een actief beleid voert met betrekking tot de veiligheid.

Om de veiligheid te waarborgen houden alle (kader)leden en bestuursleden zich aan de onderstaande omgangsregels:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.

In samenwerking met de KNZB hanteren wij “Code Blauw“.

Alle kader- en bestuursleden zijn in het bezit van een geldige VOG verklaring. (Verklaring Omtrent Gedrag)
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Een ieder krijgt in ieder geval een VOG als er geen strafbaar feit is gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Veiligheidscoördinator
ESCA Zwemmen heeft een veiligheidscoördinator. Deze veiligheidscoördinator borgt onder andere de aanwezigheid van voldoende opgeleid en gediplomeerd kader, het verkrijgen van VOG`s, de herhalingscursussen BHV en EHBO, deelnames aan de zwemtesten voor kaderleden, en organiseert bijeenkomsten voor kaderleden in het kader van fysieke en sociale veiligheid. Deze coördinator is volledig gescreend door het ministerie van veiligheid.

De veiligheidscoördinator is bereikbaar middels de mail:
veiligheidscoordinator@esca-zwemmen.nl

Vertrouwenspersoon
Als in het zwembad iets vervelends gebeurt, kan het lastig zijn dit zelf op te lossen. Bijvoorbeeld bij pesterijen of een langdurige ruzie. Ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en bedreiging, kan veel emoties en vragen oproepen. Meestal kun je dit goed bespreken met de badleider of het bestuur. Maar soms is die stap te groot. Dan kan onze vertrouwenspersoon adviseren, begeleiden en ondersteunen. De vertrouwenspersoon zal het verhaal aanhoren, en bespreekt samen of er iets moet worden ondernomen en wat de mogelijkheden zijn.

De commissie van vertrouwenslieden is bereikbaar middels de mail:
Leszwemmen: vertrouwenspersoon@esca-zwemmen.nl

Wedstrijdzwemmen: VCP@esca-zwemmen.nl


ESCA-Zwemmen conformeert zich aan de eisen genoemd het document “De Gedragscode Zwembadbranche” opgesteld door het NOC*NSF en de zwembond KNZB.

Het document is hieronder te downloaden als PDF document.

pdf-download-icon